Pečie celé Slovensko 2. séria
Pečie celé Slovensko 2. séria

Chlapská dovolenka

Lyrický komediálny príbeh o tom, ako môžu jedny prázdniny a dobré rozhodnutie pomôcť k zblíženiu otca a syna.