Vlčie diery

Filmová dráma z obdobia Slovenského národného povstania.