Klietka

Nevhodné do 12 rokov
Malá televízna komédia.