Klietka

Nevhodné do 12 rokov Európska tvorba
Malá televízna komédia.