MS v hokeji 2022
MS v hokeji 2022

Ostrov

Nevhodné do 12 rokov Audio komentár
Televízna inscenácia s povstaleckou tématikou.
Autor sa pokúsil o analýzu rozkladu Slovenskej armády pred vypuknutím SNP a ukázal, ako narastali predpoklady pre to, aby sa armáda mohla zapojiť do Povstania. Cez postavy vojakov a dôstojníkov malej jednotky Slovenskej armády, dislokovanej bokom od vojnových udalostí, zachytáva hra dusivú atmosféru očakávania, aká nastala tesne pred vypuknutím SNP.