Fenomén21
Fenomén21

Pokus o portrét

Vhodné pre všetkých
Jozef Tiso v spomienkach svojho žalobcu a obhajcu.
Pokus o rekonštrukciu procesu proti Jozefovi Tisovi, prezidentovi slovenského vojnového štátu. Jozef Tiso očami a v spomienkach jeho obhajcu Žabkaya a žalobcu Rašlu.