Športová televízia
Športová televízia

Pamätník

Vhodné pre všetkých Skryté titulky Audio komentár
Dokumentárny film o pamätníku československej armády na Dukle a zmenách, ktorými sa na ňom podpísala komunistická ideológia.
Film zachytáva 60 rokov existencie pamätníka, jeho vznik a zmeny, ktorými prešiel počas rôznych režimov v rokoch 1947 - 2009. Trikrát sa menili sochy pred pamätníkom, vysekané kríže na náhrobných kameňoch vymenili červené kovové hviezdy, ktoré sa v roku 1991 opäť zmenili na kríže, tentoraz drevené. Pôvodný originálny kamenný znak ČSR, časom prekryl kovový štátny znak ČSSR, ktorý je tam dodnes. Vo filme sa hovorí aj o tom prečo jediného generála československej armády, ktorý padol počas 2. svetovej vojny v boji Jaroslava Vedrala Sázavského nedovolili pochovať v Prahe, aj keď o to jeho rodina žiadala, na rozdiel od plukovníka Kholla, ktorého povolili exhumovať a previezť z Dukly do Rakovníka ... Pamätník sa menil tak, ako sa menila doba a ideológia, len vojaci pochovaní v jednoduchých drevených truhlách na cintoríne sú stále tí istí .../ Vo filme sú použité zábery a fotografie z viacerých súkromných archívov, archívu STV, VHÚ v Prahe, SÚA v Prahe, Vojenského múzea vo Svidníku. Ide o prvý film zachytávajúci okolnosti rôznych zmien, ktoré boli na pamätníku a v jeho okolí urobené z politických a ideologických dôvodov v rokoch 1947 - 2009.