Rozhodnutie

Nevhodné do 12 rokov Skryté titulky Audio komentár HD
Televízny film podľa knihy spomienok partizánskeho veliteľa Petra Kružliaka.
Televízny film podľa knihy spomienok partizánskeho veliteľa Petra Kružliaka "Skrvavený potok". Nadporučík Peter Kubiš sa premiestni podľa rozkazu so svojou jednotkou po páde Banskej Bystrice do hôr, kde ho má čakať ďalší rozkaz. Nikto nečaká, naopak, pod jeho ochranu sa zveria aj civilní utečenci z Banskej Bystrice. Navyše mu z hlavného štábu pošlú do "opatery" zajatých nemeckých vojakov. Vznikne vážny spor o to, či zajatcov zlikvidovať, alebo nie. Konečné rozhodnutie musí povedať a presadiť nadporučík Kubiš - odmieta bez rozhodnutia poľného súdu vykonať rozsudok. Zajatých Nemcov - rukojemníkov posiela Kubiš do Banskej Bystrice, aby zaručil bezpečný návrat civilného obyvateľstva do mesta.