Financoval som Slovenské národné povstanie

Príbeh guvernéra Národnej banky Slovenského štátu prof. JUDr. Imricha Karvaša.