Obrátená pyramída

Vhodné pre všetkých

Reportáž z roku 1976 o výstavbe nového rozhlasového centra v Bratislave.

Pohľady na okolie v starom meste, prechod na stavenisko a stretnutie redaktora Juraja Paška s architektom Štefanom Svetkom, redaktora... s riaditeľom Stavoindustie Ing. Dušanom Drahošom a Ing.Haluškom, výrobným riaditeľom SRO. Všetci traja podrobne informujú o dodávateľoch a termínoch plnenia jednotlivých etáp výstavby rozhlasu, ktorý by mal byť dostavaný koncom roka 1980. Špecifikom výstavby okrem netradičného projektu sú aj technológie, ktoré sa prispôsobujú potrebám rozhlasovej tvorby - výrobe publicistických programov, koncertov, dramatizácií a najmä vysielaniu. Autormi projektu tejto unikátnej stavby sú Štefan Ďurkovič, Barna Kisling a Štefan Svetko. Výstavbu riadi bratislavská Stavoindustria.