EURO 2020
EURO 2020

Miestopis cechov a manufaktúr

Vhodné pre všetkých Audio komentár
Dokumentárny film predstavuje históriu drotárskeho remesla.
Dokumentárny film vyvracia vžitú predstavu slovenského drotára ako úbožiaka s krošňou, žijúceho z milosti dobrých ľudí. Predstavuje históriu drotárskeho remesla na príklade naslovovzatých odborníkov - podnikateľov, ktorí po celom svete založili vyše 300 dielní. Najviac ich bolo v Rusku a v Amerike. V čase najväčšieho rozkvetu slovenského drotárstva sa ním zaoberalo 10 tisíc remeselníkov. Dokumentárny film v dvoch líniách predstavuje osobnosti majstrov s puncom svetovosti a prostredníctvom výrobkov i umelcom oživených techník poukazuje na remeselnú zručnosť. Drotármi boli v celej Európe len Slováci z horného Považia a zo Spiša.