Orol a lastovička

Televízna inscenácia o vzťahu Ľudovíta Štúra k Adele Ostrolúckej.