Televízia po slovensky; 1985-1989 (Televízia po slovensky)

Vhodné pre všetkých Skryté titulky Audio komentár Európska tvorba
Ako si nás pamätáte?
Rok 1985 a dramatická tvorba: Koncertom hereckých velikánov možno nazvať prevzaté predstavenie SND Stará dobrá kapela, rovnako ako inscenáciu Ideálny manžel. STV pokračovala v divácky vysoko cenenom projekte sprístupňovania svetovej humoristickej tvorby vo forme dramatizácií humoristických poviedok. Dramaturgický cyklus mal názov Smejeme sa storočiami. Jubilejný, 20. ročník Bratislavskej lýry, vyhrala skupina Olympic s piesňou Co je vůbec v nás. Priame prenosy i záznamy zo sprievodných akcií (tento ročník Bratislavskej lýry bol dosť mohutný) sprístupnila pre celé Československo Slovenská televízia. Rok 1986. Pomaly sa začínajú objavovať výsledky povolenej koprodukcie aj so zahraničnými „západnými“ partnermi. Úspešný projektom bol televízny film Zabudnite na Mozarta v réžii Milo-slava Luthera (mimochodom, tento film získal na Medzinárodnom festivale v Chicagu cenu Zlatá plaketa za scenár a Cenu Paľa Bielika (cena ZSDU a SLF) za kameru).STV sa pokúsila využiť princíp veľmi úspešného krimiseriálu pražského televízneho štúdia z konca 90. rokov „Hříšní lidé města pražského“ v 4-dielnej sérii – dramatizácii skutočných kriminálnych prípadov z Bratislavy dvadsiatych a tridsiatych rokov 20. storočia „To je váš prípad, Šetaffy!“ v titulnej postave s Ivanom Rajniakom.Staršia generácia televíznych zabávačov tešila divákov kultivovanou spomienkovou zábavou v reláciách Diskotéka pre starších, ktorých úspešnosť bola priamo závislá na hlavnom protagonistovi Ivanovi Krajíčkovi. Tento formát prežil i zmenu režimu a začiatkom 90-tych rokov zabodoval u divákov pod názvom Repete. Rok 1987. Rok v činnosti STV ničím mimoriadny. Za zmienku stojí rezignácia Gustáva Husáka na funkciu generálneho tajomníka ÚV KSČ ku koncu roka – 17.12.1987 (vystriedal ho Miloš Jakeš), Husák však zostal československým prezidentom. Táto skutočnosť nijako neovplyvnila činnosť televízie. Rozhodne si treba všimnúť fakt, že začiatkom roka sme odvysielali inscenáciu Moliére, kde naplno rozohral v titulnej postave svoje herecké umenie Ctibor Filčík. Je to de facto posledné televízne dielo, v ktorom účinkoval. Štandardne sa využíva slovenská klasika, napr. dramatizácia Timravinej poviedky Skon Paľa Ročku, ale i zahraničné literárne predlohy – napr. Manželstvo na skúšku (autor Aldo de Benedetti). Rok 1988. Konečne bol dokončený (začiatok výroby r.1985) a do vysielania sa dostal 6-dielny historický seriál, vyrábaný v koprodukcii so zahraničnými „západnými“ partnermi – Vojna volov. Z koprodukčných projektov so zahraničnými partnermi zaujal nielen detského diváka aj dlhodobý „večerníčkovský“ seriál Pa a Pi, ktorý novátorským spôsobom kombinoval animáciu s reálnymi zábermi zo života zvierat v prírode. Významným počinom nielen z hľadiska televíznej tvorby bolo uvedenie 3-dielnej životopisnej inscenácie o jednej z najvýznamnejších osobností slovenskej histórie – Matejovi Belovi. Na Svetovom televíznom festivale v japonskom Tókiu získal Zvláštnu cenu poroty televízny film Albert. V adaptácii poviedky L.N.Tolstého v titulnej postave zažiaril Jaroslav Filip. Nežná revolúcia 1989 a Slovenská televízia: Na pôde Celozávodného výboru Socialistického zväzu mládeže (predseda Pavol Rusko) vznikol 21.11.1989 Organizačný výbor, ktorý (s podporou väčšiny zamestnancov) začal presadzovať myšlienky Nežnej revolúcie. 22.11.1989 Organizačný výbor vyzval vedenie STV, aby bol vo vysielaní vytvorený priestor na pravdivé informovanie občanov o vnútropolitickej situácii. Aj na základe tejto žiadosti sa v štúdiu STV (nám. SNP, budova Tatra banky) uskutočnilo v priamom prenose historicky prvé verejné stretnutie predstaviteľov hnutia VPN s predstaviteľmi oficiálneho politického a hospodárskeho vedenia Slovenska. Na druhý deň 25.11.1989 sa uskutočnil prvý priamy prenos z mítingu na námestí SNP v Bratislave. 27.11.1989 bola vytvorená Programová rada, ktorá operatívne riešila skladbu televízneho vysielania v nadväznosti na aktuálnu vnútropolitickú situáciu (začali sa rušiť staré princípy a štruktúry riadenia STV). V priamom prenose 29.11.1989 STV odvysielala aj míting v SND – prvé oficiálne stretnutie predstaviteľov VPN a Občianskeho fóra za účasti širokej verejnosti.