Športová televízia
Športová televízia

Miestopis cechov a manufaktúr

Vhodné pre všetkých Audio komentár
Dokumentárny film oživuje históriu sedlárstva na základe dokumentárnych materiálov a zachovalých výrobkov majstrov sedlárov.
Najstaršie sedlárske cechy vznikli na Slovensku v 16.storočí. Sedlárstvo patrilo medzi rozšírené remeslá. Dokumentárny film oživuje jeho históriu na základe dokumentárnych materiálov a zachovalých výrobkov majstrov sedlárov.