Televízia po slovensky;Ako si pamätáme STV

Vhodné pre všetkých Skryté titulky Audio komentár

Zamyslenie nad minulosťou i budúcnosťou televízie.

Slovenská televízia je tu s nami viac ako pol storočia a stala sa súčasťou nielen našej kultúry,ale je i históriou spoločnosti, politiky i umenia, Je – ako povedal jeden z účinkujúcich,– aj pamäťou národa. Televízny archív je našou audiovizuálnou pamäťou. Po zániku spravodajského filmu, zániku Krátkeho filmu Bratislava, zostáva verejno-právna televízia – RTVS – jediná zodpovedná za uchovanie svedectva o živote na Slovensku. V tejto časti sa s našimi hosťami zamyslíme nad minulosťou i budúcnosťou televízie a pripomenieme si aj ich „život“ s televíziou. Nebudeme bilancovať celú tvorbu STV za dobu je trvania ale priblížiť divákom ako išiel čas a z tých 55 rokov vybrať to, čo patrilo k najlepšiemu. Slovenská televízia, viac ako 36 rokov bola súčasťou Československej televízie. Je fenomén, ktorému patrí výnimočné miesto v novodobých dejinách Slovenska. Jej podiel na dnešnom stave slovenskej spoločnosti je nespochybniteľný. Vysvetlíme si aj základné fyzikálne princípy prenosu obrazu a zvuku. Historický vývoj formoval STV a určoval jej postavenie i poslanie v spoločnosti, ale tak isto aj ona výrazne ovplyvňovala vývoj spoločnosti. Od prvých minút, hodín a dní vysielania bola neoddeliteľnou súčasťou života rodiny. Každý divák si v jej vysielaní dokázal nájsť „to svoje“ a chvíle strávené pred televíznou obrazovkou ho dokázali poučiť, pobaviť, rozplakať i rozosmiať. Slovenská televízia mala priamy dosah na formovanie názorov, myslenia, vkusu, kultúrnosti a životný štýl každého diváka. Aj preto bola počas celej jej histórie pod priamym tlakom ideológie či politikov i najvyšších riadiacich štátnych orgánov. To bol reálny fakt, ktorý určoval mantinely jej tvorby a vysielania. V rôznych dobách boli tieto mantinely nastavené rôzne, no existovali vždy. Aj v dobách najťažších však vznikali diela, ktoré svojim významom prekonali dobu a čas dostatočne preveril ich hodnoty. Aj preto možno smelo skonštatovať, že množstvo televíznych relácií, uchovaných v archívnom fonde Slovenskej televízie, tvorí neoddeliteľnú súčasť národného kultúrneho dedičstva.