Paradoxy života a smrti Martina Kukučína

Štvrtok 2.04.2020


Vhodné pre všetkých Audio komentár

Dokumentárny film o živote a tvorbe Martina Kukučína.

Martin Kukučín prežil pozoruhodný život plný dramatických zvratov a zanechal po sebe dielo, ktoré svojim rozsahom a estetickou úrovňou patrí k najvýznamnejším umeleckým činom v slovenskej literatúre.Tento spisovateľ bol priekopníkom literárneho realizmu a doviedol ho k vrcholným métam, bol však aj pri záverečnej fáze jeho vývinu. Tomuto velikánovi, bardovi slovenskej literatúry, je venovaný aj dokumentárny film Paradoxy života a smrti Martina Kukučína režiséra Petra Hudáka.

Nájdete nás na Facebooku