Fenomén21
Fenomén21

Paradoxy života a smrti Martina Kukučína

Vhodné pre všetkých Audio komentár
Dokumentárny film o živote a tvorbe Martina Kukučína.
Martin Kukučín prežil pozoruhodný život plný dramatických zvratov a zanechal po sebe dielo, ktoré svojim rozsahom a estetickou úrovňou patrí k najvýznamnejším umeleckým činom v slovenskej literatúre.Tento spisovateľ bol priekopníkom literárneho realizmu a doviedol ho k vrcholným métam, bol však aj pri záverečnej fáze jeho vývinu. Tomuto velikánovi, bardovi slovenskej literatúry, je venovaný aj dokumentárny film Paradoxy života a smrti Martina Kukučína režiséra Petra Hudáka.