Pečie celé Slovensko
Pečie celé Slovensko

Anatol

Nevhodné do 12 rokov Skryté titulky Audio komentár
Hra Arthura Schnitzlera o rôznych podobách vzťahov muža a ženy.
Televízna inscenácia rovnomennej poviedkovej divadelnej hry rakúskeho dramatika Arthura Schnitzlera, ktorú režijne pripravil Vladimír Strnisko. Hrdinami sú dvaja priatelia z prostredia viedenskej smotánky z prelomu 19. a 20.storočia. Ich charakterové štúdie s jemným ironickým zveličením vystihujú rôzne varianty mužských a ženských slabostí. Priatelia vytrvalo rozoberajú Anatolove ľúbostné pletky s rôznymi partnerkami (v trojúlohe I.Timková).