Anatol

Nevhodné do 12 rokov Skryté titulky Audio komentár
Hra Arthura Schnitzlera o rôznych podobách vzťahov muža a ženy.
Televízna inscenácia rovnomennej poviedkovej divadelnej hry rakúskeho dramatika Arthura Schnitzlera,ktorú režijne pripravil Vladimír Strnisko. Hrdinami sú dvaja priatelia z prostredia viedenskej smotánky z prelomu 19. a 20.storočia a ich charakterové štúdie a jemnou ironickou nadsádzkou vystihujú rôzne varianty mužských a ženských slabostí. Priatelia vytrvalo rozoberajú Anatolove ľúbostné pletky s rôznymi partnerkami (v trojúlohe I.Timková).