Pečie celé Slovensko
Pečie celé Slovensko

Čierne a biele

Populárne melódie v interpretáciii klaviristov - Jána Hajnala, Emila Viklického a Ladislava Gerhardta so sprievodom orchestra pod vedením Igora Bázlika.