Olympijské hry 2020
Olympijské hry 2020

Čierne a biele

Vhodné pre všetkých
Populárne melódie v interpretáciii klaviristov - Jána Hajnala, Emila Viklického a Ladislava Gerhardta so sprievodom orchestra pod vedením Igora Bázlika.