EURO 2020
EURO 2020

Čas grimás

Nevhodné do 12 rokov Audio komentár HD
Hraný dokument o živote a diele slávneho sochára Franza Xavera Messerschmidta./ K úmrtiu hudobného skladateľa Petra Martinčeka. /
Film s názvom  Čas grimás je hraným dokumentom o živote a diele slávneho sochára Franza Xavera Messerschmidta. Franz Xaver Messerschmidt (1736 -1783) bol barokový sochár. Pochádzal z Bavorska. Posledných sedem rokov života strávil v Bratislave, kde býval, no najmä kde tvoril. Z Messerschmidtovho bratislavského obdobia pochádzajú zvláštne umelecké diela - busty s grimasami, ktoré sú z jeho tvorby najviac oceňované a dodnes fascinujú svojou nezvyčajnosťou. Volajú sa Charakterové hlavy a tieto plastiky sú organicky zakomponované do rozprávania príbehu o živote a diele F.X.Messerschmidta. Veľkú sériu dnes už zlatého fondu európskej kultúry tzv. charakterových hláv vytvoril na sklonku života v Prešporku. Aj preto sa film  sústreďuje predovšetkým    na posledné obdobie jeho života. Sugestívna podmanivosť excentrického sochára sa stala východiskovým bodom pre spracovanie zložitej témy záhadného Majstra, a ambíciou jeho tvorcov bolo, aby prenikli čo najplastickejšie do tajomstiev kontroverznej a rozpoltenej duše umelca, ktorého tvorba na jednej strane irituje, no na strane druhej necháva otvorené otázky o zmysle, motívoch a nevysvetliteľnom mystériu tvorivého procesu. Film vznikol najmä vďaka viacročnému úsiliu a zanieteniu režiséra Petra Dimitrova, ktorý sa podpísal aj pod scenáristickú podobu spolu so spisovateľom Dušanom Mitanom.