EURO 2020
EURO 2020

Miestopis cechov a manufaktúr

Vhodné pre všetkých Audio komentár
História výroby papiera .
Dokumentárny film, ktorý sa zaoberá históriou výroby papiera na Slovensku so zameraním na banskobystrický región, kde drobné výrobne na ručné spracovanie papiera vyústili v r.1829 do priemyselnej výroby v Harmanci. Film približuje premenu výroby rôznych typov papiera za posledných 300 rokov. Ukazuje aj technologický postup ručnej - remeselnej výroby papiera.