Olympijské hry 2020
Olympijské hry 2020

Divokí psi

Nevhodné do 12 rokov
Príbeh mladej utečeneckej rodiny z Ruska.
Útržky z článku autora a režiséra: V októbri 1995 som navštívil utečenecký tábor Adamov s úmyslom natočiť dokumentárny film o ľuďoch utekajúcich zo svojej vlasti, aby si zachránili život. Už pri prvom stretnutí ma najviac zaujala rodina G. z Ruskej federácie. Na rodine G. bolo vidno, že sú na úteku veľmi dlho. Svoju skúsenosť, prežité udalosti mali jasne napísané v tvári. Čím sa však líšili od druhých utečencov, bola ich vnútorná sloboda, hrdosť a otvorenosť, s akou bez zábran hovorili o všetkom, čo prežili v Rusku, na úteku i na Slovensku...