Fotografi

Dokumentárna séria o zakladateľoch a osobnostiach slovenskej fotografie.