Keď Brom hral swing

Vhodné pre všetkých
Hudobný program s orchestrom Gustáva Broma.