Zabudnutá dolina

Vhodné pre všetkých
Folklórny program z prostredia Liptovskej Lužnej.