Vynes na horu svoj hrob

Sobota 16.06.2018


Nevhodné do 12 rokov Skryté titulky

Filmová rekonštrukcia tragickej udalosti, ktorá na začiatku 70-tych rokov postihla československú expedíciu pri výstupe na jeden z vrcholov Himalájí.

Fiktívny psychologický príbeh členov horolezeckej expedície do Himalájí na motívy skutočnej športovej udalosti. Film je informáciou o povahe horolezca - schopného nadľudského výkonu v najnepriaznivejších podmienkach, usiluje sa však podať svedectvo o hrdinstve človeka v situácii, ktorá donucuje mobilizovať všetky fyzické a morálne kvality ľudskej bytosti. Vo filme boli použité zábery z filmu Vladimíra Ondruša "Veľký čierny obor".

Nájdete nás na Facebooku