Východná 2007

Vhodné pre všetkých Európska tvorba
Záznam galaprogramu Folklórneho festivalu Východná 2007.