50. výročie Rádia Devín (Kerekeš)
50. výročie Rádia Devín (Šikulová)

Historická panoráma

Dokumentárny film o živote a politickej činnosti JUDr. Jozefa Lettricha.
Dokumentárny film o diele a životných peripetiách popredného slovenskéhé politika a národohospodára profesora doktora Imricha Karvaša.