MS v hokeji 2022
MS v hokeji 2022

Historická panoráma

Vhodné pre všetkých
Dokumentárny film o poprednom slovenskom diplomatovi, prvom veľvyslancovi povojnovej republiky pri OSN.
Pozoruhodný dokument o poprednom slovenskom diplomatovi a humanistovi, prvom veľvyslancovi povojnovej ČSR pri OSN Dr. Jánovi Papánkovi. Film plasticky vykresľuje životné osudy J. Papánka od jeho narodenia, cez jeho diplomatickú kariéru v niektorých európskych štátoch až po post veľvyslanca pri OSN. Dr. Papánek sa ako jeden z mála exilových politikov dožil novembra 1989. Za toto obdobie urobil pre československých exulantov nesmierne veľa. Okrem toho pôsobil v rôznych svetových organizáciách zameraných na obhajobu demokracie.
Dokumentárny film o diele a životných peripetiách popredného slovenskéhé politika a národohospodára profesora doktora Imricha Karvaša.