Veľkomoravské centrum Bojná

Polohraný dokumentárny film o najnovších a unikátnych objavoch archeológov na Hradisku Valy pri obci Bojná.