Seriál Priznanie
Seriál Priznanie

Cesty za folklórom

Hudobno-folklórny film o ľudových zvykoch v šarišskej obci Krivany.