50. výročie Rádia Devín (Roth)
50. výročie Rádia Devín (Čekovská)

Zavri oči krásne

Vhodné pre všetkých
Pásmo populárnych melódií v podaní orchestra Juraja Velčovského a jeho spevákov.