Seriál Priznanie
Seriál Priznanie

Z kokavských kolešní

Vhodné pre všetkých
Folklórne pásmo, spevy a tance z Kokavy nad Rimavicou v podaní súboru Dimitrovec.