Oko za oko

Nevhodné do 12 rokov Skryté titulky Audio komentár Európska tvorba
Televízna inscenácia klasickej drámy W.Shakespeara. Príbeh cnostnej Izabely, ktorá má zachrániť svojho brata pred popravou za cenu straty svojej cti.
Televízna inscenácia klasickej drámy W.Shakespeara. Príbeh cnostnej Izabely, ktorá má zachrániť svojho brata pred popravou za cenu straty svojej cti. Cez príbeh zvodného Angela a krásnej Izabely, Claudia a Júlie vyjadruje autor myšlienku, že morálne zásady platia záväzne pre všetkých a ich dodržiavanie je otázkou cti každého človeka.