Šarišské ozveny

Vhodné pre všetkých
Pásmo ľudových piesní a tancov zo Šariša.