Tour de France 2022
Tour de France 2022

V pralesoch Karpát

Vhodné pre všetkých Skryté titulky Audio komentár
Prírodopisný dokumentárny film o menej známych končinách Slovenska.
Obdobie pralesov trvalo od najstarších dôb do konca 10.stor. Za ďalších desať storočí zostalo zo zdecimovaných európskych lesov len jedno percento skutočných pralesov ovládaných nie človekom, ale zákonmi prírody. Tieto ostrovčeky a pamätníky dávnej minulosti majú nesmiernu prírodovednú hodnotu. Tisícročné lesné divočiny v Karpatoch patria v Európe medzi najcennejšie. Kameraman a režisér Zdeno Vlach za zábermi vo svojom filme prešiel celé Slovensko, vyše 140 dní čakal na optimálny záber, aby nám mohol priblížiť intímne detaily lesného života. Máme možnosť spoznať flóru a faunu Bukovských vrchov, Stužického pralesa, polonín Východných Karpát so známym pralesom Havešová . Na rozhraní troch štátov, Slovenska, Poľska a Ukrajiny, v mohutnom, hlboko zarytom údolí stužickej rieky sa rozkladá Stužický prales. Prvou chránenou pralesovitou rezerváciou na Slovensku je Dobročský prales. V sopečnom pohorí Kremnických vrchov leží Badínsky prales. Patrí k najznámejším a k najstarším jedľovobukovým pralesom u nás. Film objasňuje tajomný život tak rastlinného spoločenstva, ako aj zvierat a vtákov v danom prostredí a odhaľuje neraz nečakané súvislosti ich koexistencie s prostredím.