Tak určite
Tak určite

Mozaika operetných melódií

Vhodné pre všetkých
Populárne melódie z klasických operiet v podaní našich a zahraničných spevákov.