Večer v Orfeu

Vhodné pre všetkých
Inscenovaný hudobno-zábavný program o živote a diele Emericha Kálmana s úryvkami jeho najslávnejších operiet.