50. výročie Rádia Devín (Lipa)
50. výročie Rádia Devín (Čekovská)

Päť opôn

Nevhodné do 12 rokov
Recitál herca a speváka Františka Zvaríka.