Eštebák

Nevhodné do 15 rokov Skryté titulky Audio komentár HD Európska tvorba
Film je autentickým prienikom do doby budovania socializmu v Československu, a zároveň umelecko-sarkastickým pohľadom do mocenských a politických štruktúr štátu, ktorý si na dlhé desaťročia uzurpoval moc nad svojimi občanmi.
Film Eštebák je autentickým prienikom do doby, ktorá významným spôsobom ovplyvnila našu novodobú históriu. Odohráva sa v čase okupácie Československa vojskami Varšavskej zmluvy a následnom období zmien v spoločnosti. Nahliada do života jednej generácie v priebehu šiestich rokov (1968 – 1974). Príbeh filmu vychádza zo skutočného osudu občana ČSSR, evidovaného v archíve Ústavu pamäti národa v Bratislave, rádioamatéra, ktorý pracoval ako letecký dispečer a operátor zväzarmovského letiska. Ako civilného zamestnanca, označeného previerkami ako dôveryhodnú osobu, ho prevelili z letiska na Ministerstvo vnútra, priamo na oddelenie odposluchov. Stal sa z neho eštebák, zberateľ prvotného materiálu, donášač - kandidát na spoluprácu. V procese, interne nazývanom opantávanie, si začínajú velitelia nič netušiaceho pracovníka pripútavať formou poskytovania materiálnych výhod. Dôverník získava byt, zariadenie, pracovnú pozíciu. Na ceste nahor však spoznáva aj opačnú stranu kariéry. Zisťuje, že tajné služby na neho stále zbierajú materiály… Dej príbehu budovaný so situačnou nadsázkou sa končí novým začiatkom uplatňovania si moci. Vo chvíli, keď si hrdina začína myslieť, že neobstál, je stratený a očakáva trest, paradoxne prichádza jeho povýšenie. V lete roku 1974 vznikol špecializovaný útvar. XII. Zbor národnej bezpečnosti na boj s vnútorným nepriateľom. Náš protagonista dostáva ponuku závratného postupu. Je na ňom ako sa rozhodne.