Zrkadlenie v čase

Začiatky a korene obrodného procesu po 2. svetovej vojne v ČSSR v medzinárodných a domácich súvislostiach.