Tour de France 2022
Tour de France 2022

Zrkadlenie v čase

Vhodné pre všetkých Skryté titulky
Začiatky a korene obrodného procesu po 2. svetovej vojne v ČSSR v medzinárodných a domácich súvislostiach.
Začiatky a korene obrodného procesu v bývalej ČSSR v rokoch 1968-69 v domácich spoločensko-politických a medzinárodných súvislostiach. Archívne zábery budovania socializmu, násilná kolektivizácia, likvidácia "nepriateľov" nového zriadenia, politické procesy a perzekúcie. Výpovede historikov.