Sloboda médií

Dokumentárny film, ktorý sa pokúša objektívne prehodnotiť spoločenskú situáciu a slobodu médií v bývalej ČSSR v rokoch 1967 - 69.
Dokumentárny film, ktorý sa pokúša objektívne pre- hodnotiť spoločenskú situáciu a slobodu médií v obrodnom procese - v r.1967,1968 až 1969 v bývalej ČSSR v rokoch 1968 - 69.