Športová televízia
Športová televízia

411 dní v raji

Vhodné pre všetkých Skryté titulky
Medailón Kornela Földváriho, publicistu a 411 dní riaditeľa Divadla na Korze. Spomienky na účasť v PTP, kde ako syn "buržuja" musel na tri roky narukovať.
Päťdesiate roky minulého storočia v Európe patria k obdobiu významných a v niektorých krajinách tragických politických zmien. Československá ľudovodemokratická republika sa začína výrazne etablovať ako súčasť tábora komunizmu. Čo to znamenalo pre život národa a jednotlivcov ? Mali na výber súhlas alebo odmietnutie. V tom druhom prípade ich čakala diskriminácia, prenasledovanie, strata zamestnania, výsluchy, postihy rodiny. Kornel Földvári z trenčianskej hodinárskej a zlatníckej rodiny veľa na výber nemal. Ako syn buržoázie musel znášať všetky tieto dôsledky, ktoré poznačili celú jeho ďalšiu kariéru. Predsa však aj jemu raz svitlo na lepšie časy. Bolo to v čase politického odmäku v r. 1967 - 1969. Stal sa na 411 dní riaditeľom avantgardného a konzervatívnymi štruktúrami zatracovaného Divadla na Korze. Film Milana Homolku je rozprávaním tohto nevšedného človeka nielen o sebe, ale aj o zložitých peripetiách nehumánnej doby, ktorá skončila až Nežnou revolúciou a pádom komunizmu. Lenže vtedy pomaly končí aj progresívny a kreatívny vek talentovaného jedinca, ktorý by mnohé v kultúre mohol posunúť na ďaleko vyššiu úroveň.