Tour de France 2022
Tour de France 2022

Svedectvo obrazovky

Vhodné pre všetkých
Legálne vysielanie Slovenskej televízie v nelegálnych podmnienkach augusta 1968 .
Publicisticko-dokumentárna relácia. Pokus o úvahu - legálne vysielanie Slovenskej televízie v nelegálnych podmienkach augusta 1968 cez moderátorku televízneho spravodajstva Danu Herrmannovú.