Šesťdesiatosmičkár Ján Midžiak

Krízový rok 1968 očami vtedajšieho rozhlasového hlásateľa v Prahe.