Zrkadlenie v čase

Dokumentárny film z cyklu Zrkadlenie v čase sa pokúša objektívne analyzovať politickú situáciu v Československu v reformnom období rokov 1968-1969. Dokument hodnotí postoje členov Varšavskej zmluvy na čele so straníckym vedením ZSSR, vtedajšie pozitívne i negatívne reformy.
Dokumentárny film z cyklu Zrkadlenie v čase s názvom Nedôvera spojencov analyzuje negatívny postoj krajív Varšavskej zmluvy k obrodnému procesu v bývalej ČSSR v r.1968: od januára do augusta 1968.