50. výročie Rádia Devín (Roth)
50. výročie Rádia Devín (Čekovská)

Zrkadlenie v čase

Vhodné pre všetkých Skryté titulky
Domáce a medzinárodné súvislosti, ktoré predchádzali vstupu vojsk Varšavskej zmluvy na územie bývalej ČSSR.
Dokumentárny cyklus, časť Medzinárodný zločin, ktorá hodnotí situáciu v bývalej ČSSR bezprostredne pred vstupom spojeneckých vojsk na územie republiky. Objektivizuje však aj medzinárodné súvislosti. V relácii sú použité autentické zábery nakrútené priamo na miestach, kde sa stretli občianske skupiny s okupantami. Využité sú materiály zo zjazdov KSČ konaných v tomto období, Dubček v rôznych situáciách