Dejiny bezcharakternosti

Vhodné pre všetkých Audio komentár
O hľadaní pôvodu dobra a zla v nás. Dokumentárna úvaha Vida Horňáka.
Film je voľným myšlienkovým pokračovaním filmov Vida Horňáka o dobre a zle vo svete a v konkrétnych spoločenstvách. Cez prizmu katolíckeho biskupa, evanjelického biskupa, bratislavského rabína a popredného historika sa pokúša dávať odpoveď na otázky kde a ako vzniká bezcharakternosť v človeku a v národoch.